2021 Midsommer i Byn

Majstången är nu rest även detta år på Malmtorget, som förr hette Klockvreten. Majstången i olika vinklar och vrår i vår vackra kommun.

Ingen ville dansa runt stången (med mig). Men runt stången finns det ett antal historiska byggnader.